Úvod

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych...