Preskočiť na obsah

Svoj milodar môžete odoslať priamo na bankový účet našej farnosti:  

           BANKOVÉ SPOJENIE: SK29 0900 0000 0000 3123 3384   

     Ďakujeme za váš milodar!

Oprava kríža, krovu a krytiny veže kostola Krista Kráľa v Obyciach.

V priebehu posledných 30 rokov sa nakláňanie kríža stále zväčšovalo a hrozilo jeho zrútenie, preto sme sa ako Farnosť Obyce rozhodli pristúpiť k „Oprave kríža, krovu a krytiny veže kostola Krista Kráľa v Obyciach“. Práce začali dňa 29.4.2024 s predpokladaným termínom ukončenia v júli 2024. Práce bude vykonávať firma Krump, s.r.o. Technický dozor nad investíciou má Ing. Radovan Ivanička. Predpokladaná cena za dielo je 54 216 € (cena s DPH). Cena za dielo zahŕňa montáž a demontáž lešenia a jeho zabezpečenie, demontáž pôvodnej plechovej krytiny a dreveného debnenia, drevený materiál na výmenu poškodených pôvodných drevených prvkov formou výmeny alebo protézy, medenú krytinu a následné zabudovanie. Pôvodný kríž bude po demontáži a následnej oprave pozlátený 24 karátovým zlatom a osadený na pôvodné miesto. Súčasťou prác bude aj oprava bleskozvodu.
Prvý týždeň prác od 29.4. do 2.5. 2024
V prvom týždni prác sa začala demontáž plechovej krytiny veže, začali sa prípravné práce a montáž trubkového lešenia, postavila sa dočasná ručná lanovka z lán, začalo sa čistenie povalového priestoru veže od odpílených dosiek a vtáčieho trusu. Montáž trubkového lešenia. Z veže sa demontoval poškodený kríž.
Druhý týždeň prác od 6.5. do 10.5.2024
V druhom týždni prác pokračovala demontáž plechovej krytiny veže, a dreveného debnenia. Dočistil sa priestor povale od odpílených dosiek a vtáčieho trusu. Začala sa montáž celoplošného debnenia (nové dosky sa pribili na nosnú konštrukciu veže kostola).
Tretí týždeň prác od 13.5. do 16.5. 2024
V treťom týždni prác začala montáž krovu vikiera na južnej a východnej strane kostola vrátane debnenia. Začala sa montáž paropriepustnej fólie a medenej plechovej krytiny. Demontovala sa poškodená hrotnica a následne sa vložila nová hrotnica vytvorením protézy. Pokračovalo sa v debnení veže kostola.
Štvrtý týždeň prác od 20.5. do 23.5. 2024
V štvrtom týždni prác pokračovala montáž plnoplošného debnenia, paropriepustnej fólie a medenej plechovej krytiny. Zosilili sa drevné spoje závitovou tyčou. Osadilo sa oceľové kotvenie na vrchol novej hrotince, do ktorej bude osadený kríž.
Piaty týždeň prác od 27.5. do 31.5. 2024
V piatom sa dokončilo kompletné debnenie strechy a pripravil sa otvor – výlez ku krížu na východnej strane, pokračovalo sa v klampiarskych prácach vrátane osadenia fólie na debnenie pred montážou medenej krytiny. 
Šiesty, siedmy a ôsmy týždeň prác od 3.6. do 21.6. 2024
Montáž medenej plechovej krytiny vrátane aktikových vikierov na južnej, východnej a severnej strane fasády. 
Fotografie podliehajú autorským právam a na ich šírenie musí byť udelený súhlas autorov.

Svoj milodar môžete odoslať priamo na bankový účet našej farnosti:  

           BANKOVÉ SPOJENIE: SK29 0900 0000 0000 3123 3384   

     Ďakujeme za váš milodar!