Home » Bohoslužby

Bohoslužby

Sväté omše

Pondelok – Sobota: 17.00 hod. ( v zimnom období )

Nedeľa: 8.00 hod. a 10.30 hod.

Sväté omše online: YouTube Kostol Obyce