Home » Bohoslužby

Bohoslužby

Sväté omše

Pondelok – Sobota: 18.00 hod.

Nedeľa: 8.00 hod. a 10.30 hod.

Sväté omše online: YouTube Kostol Obyce