Preskočiť na obsah
Home » Život vo farnosti » Birmovka 3.10.2021

Birmovka 3.10.2021

Príď k nám, príď k nám Duchu Svätý,

zaznel spev v Kostole Krista Kráľa v Obyciach 3. októbra 2021. Sedemdesiat birmovancov spolu s birmovnými rodičmi čakali v nedeľu o 10.30 hod. na príchod otca biskupa, aby im udelil sviatosť birmovania. Otec biskup Mons. Peter Beňo prítomným pripomenul, že ich potrebuje nielen svet, ale aj Cirkev. To, čo sa udialo s apoštolmi vo večeradle pred dvetisíc rokmi je presne to isté, čo sa deje tu a teraz.  Z ustráchaných apoštolov zamknutých za dverami večeradla, ktorým hrozila smrť za ohlasovanie Kristovho evanjelia, sa po príchode Ducha Svätého stali nebojácni ohlasovatelia, ktorí sa rozbehli šíriť túto ,,radostnú zvesť“ do celého sveta.  Týmito slovami povzbudil otec biskup prítomných birmovancov.

Posledná sviatosť birmovania bola v našom kostole pred 6 rokmi a to 4.10. 2015, kedy 28 birmovancom udelil sviatosť birmovania. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.