Preskočiť na obsah
Home » Z histórie » História farnosti

História farnosti

Apoštolská administratúra v Trnave sa rozhodla vyhovieť dávnej túžbe a  žiadosti veriacich  zriadiť samostatnú farnosť Obyce. 

Dôvody boli nasledovné:
– Obec v roku 1969 mala približne 1700 obyvateľov, preto bolo ťažké vyhovieť duchovným požiadavkám veriacich jednému duchovnému zo Žitavian.
– Kostol je pomerne nový ( postavený 1942) a primeraný daným potrebám.
– Veriaci sa zaviazali, že za pomoci už svojho duchovného postavia z vlastných prostriedkov novú faru, ktorá bude slúžiť ako farský úrad a zároveň aj byt pre pána farára.

Dňa 27. 1. 1969 sa podarilo získať súhlas z Krajského národného výboru, odboru kultúry pre veci cirkevné pod č. Kult./cirk. 52/1969. Dňom 1.7. 1969 bola filiálka Obyce vyčlenená z farnosti Opatovce (teraz Žitavany) a následne bola založená nová farnosť pod úradným názvom: ,,Rímskokatolícka farnosť v Obyciach“. Kostol Krista Kráľa v Obyciach sa stáva farským kostolom so všetkými právomocami, ktoré mu prislúchajú a patria. Hranice novej farnosti sa zhodujú s katastrálnym územím obce Obyce. Dekrétom apoštolskej administratúry v Trnave zo dňa 2. 8. 1969 č. 3428/1969 a štátnym súhlasom odboru kultúry Okresného národného výboru v Nitre bol za správcu farnosti ustanovený pán Benedikt Mravík – dekan.