Hlavný celebrant Mons. Marián Gavenda, po svätej omši požehnanie vozidiel.