Preskočiť na obsah
Home » Život vo farnosti » Konsekrácia kostola

Konsekrácia kostola

Autor návrhu pri modernizácii vychádzal z myšlienky sv. Ingnáca z Loyoly: ,,Nech je každá práca, ktorú konáme, na česť a slávu Božiu“ a zároveň kládol dôraz na jednoduchosť tvarov a znakov architektúry a použitie tradičných materiálov ako kameň a drevo. Zámerom investora bolo napraviť dočasný nevyhovujúci stav liturgického zariadenia: obetný stôl – oltár, ambona, krstiteľnica, stojan pre paškálnu sviecu podľa smernice II. vatikánskeho koncilu.

Nový obetný stôl – oltár: umiestnený je v presbytériu , na ktorý je kladený hlavný dôraz v rámci celého interiéru i liturgie. Oltár je pevný, jednoducho stvárnený tak, aby reprezentoval striedmosť a účelnosť zariadenia. Vrchná stolová doska – menza a spodná časť – stipes sú z prírodného kameňa. Svetlá farba kameňa bola navrhnutá tak, aby sa čo najviac podobala maslovej farbe pôvodného dreveného oltára so svätostánkom, na ktorý chce nový obetný stôl – oltár nadviazať. Ako materiál je použitý mramor maslovej farby. Na čelnej strane menzy sú osadené relikvie sv. Severína, sv. Jána Pavla II. a sv. Gaudiusa. Červenohnedá farba kameňa bola navrhnutá tak, aby sa čo najviac podobala červenohnedej farbe plášťa Krista Kráľa, ktorý je na pôvodnom drevenom oltári. Na stipes (noha obetného stola  – oltára ) je umiestená tŕňová koruna, s ktorou bol Kristus korunovaný za kráľa Židov. Táto tŕňová koruna je z lipové dreva a je celá pozlátená. Symbolicky nadväzuje na sochu Krista Kráľa so zlatou korunou na pôvodnom drevenom oltári so svätostánkom.

Nová ambona: na dôstojné hlásanie Božieho slova je umiestnená na severnej strane v priestore presbytéria tak, aby veriaci z hlavnej lode čo najlepšie videli a počuli toho, kto z ambony číta. Z architektonického a výtvarného hľadiska rešpektuje proporcie a výtvarné riešenie obetného stola.

Pôvodná kamenná krstiteľnica: je umiestnená v hlavnej lodi kostola pred presbytériom na južnej strane tak, aby bola v zornom poli čo najväčšieho zhromaždenia, pretože krst je najstaršia a najvýznamnejšia udalosť v živote človeka.

Modernizácie presbytéria a celého kostola začala  3. novembra 2020 odstránením provizórneho dreveného oltára, drevenej ambony a sedesu. Všetky práce boli ukončené dňa 17. mája 2021.

Slávnostná konsekrácia sa uskutočnila 24.mája 2021 sídelným nitrianskym biskupom Viliamom Judákom.

Ing. Radovan Ivanička – autor návrhu


Pamätná listina zo dňa 24.5.2021

Relikvie v menze oltára

Listina pravosti – relikvia sv. Severína

Listina pravosti – relikvia sv. Jána Pavla II.

Listina pravosti – relikvia sv. Gaudiusa

Rekonštrukcia stav PRED

Rekonštrukcia stav PO