Preskočiť na obsah

Farská charita v súčasnosti funguje v nasledovnom zložení:

  • Predsedníčka farskej charity: Terézia Judinová
  • Tajomníčka: Mária Petrovičová
  • Pokladníčka: Helena Kondrlová 
  • Dobrovoľníčky: Katarína Fidesová, Marta Fidesová, Anna Baťová, Helena Minárová, Mária Šabová, Ružena Kukučová, Veronika Baťová, Mária Ondrejmišková
  • Projekt farskej charity zastrešuje: vdp. Jozef Vlasák, dekan

Kontakt:

Sídlo farskej charity je v Obyciach v budove starého obecného úradu. Nájdete nás tam každý utorok a štvrtok vždy v časoch:

  •   9.00 hod. – 11.00 hod.
  • 14.00 hod. – 16.00 hod.

Telefón: 0904 916 485 (p. Judinová)