Preskočiť na obsah

Dňa 26.12.2023 sa 20 detí z Obýc vybralo hlásať DOBRÚ NOVINU  o narodení Ježiša Krista v Betleheme. Počas koledovania sa konala aj zbierka na podporu detí v Afrike. 

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období, ktorú organizuje eRko. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. 
Svoje dary môžete posielať na účet verejnej zbierky 
SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo darovať online.
 Bližšie informácie nájdete na www. dobranovina.sk