Preskočiť na obsah

Farská charita – láska, ktorá buduje spoločenstvo

Farnosť je priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí – dobrovoľníkov, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?

  • Farská charita  združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi.

  • Aj v našej farnosti z podnetu Diecéznej charity v Nitre vznikla Farská charita Krista Kráľa, pod vedením vdp. Jozefa Vlasáka.

Úloha Farskej charity je:

–  materiálne a finančne pomôcť núdznym obyvateľom našej obce Obyce.
–  podporiť nás môžete zbierkou potravín, hygienických potrieb a starých lekárničiek.