V súčasnosti charita organizuje nasledujúce zbierky:

Zbierka školských potrieb pre deti
Táto zbierka prebieha v sídle charity.

Zbierka potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi
Táto zbierka prebieha v sídle charity a zároveň v potravinách COOP Jednota (krabica pri východe z potravín)

Finančná podpora pre choré deti Mateja Németha
Táto zbierka prebieha online
Číslo transparentného účtu:  SK97 8330 0000 0021 0213 4041