Preskočiť na obsah

Páter Jozef Šabo SVD

Životný príbeh tajne vysväteného kňaza

 9. november 1926, Obyce – 25. júl 2010, Nitra

(Publikácia k 95. výročiu narodenia)

V novembri 2021 sme si pripomenuli deväťdesiatpäť rokov od narodenia kňaza, rehoľníka zo Spoločnosti Božieho Slova, trpiteľa za vieru a nášho rodáka Jozefa Šaba. Práve v súvislosti s týmto výročím vyšla odborne koncipovaná monografia slovensko – poľských historikov Dominika Šaba a Mirosława Szumiła, ktorá podrobne prostredníctvom domácich a zahraničných archívnych materiálov mapuje kľukatú životnú cestu obyckého rodáka.  

V devätnástich kapitolách má čitateľská verejnosť možnosť dozvedieť sa o Šabom detstve, školských rokoch, vstupe do rehole Spoločnosti Božieho Slova v Nitre, príčinách nelegálneho úteku cez Rysy do Poľska, tajného vysvätenia za kňaza v roku 1960, súdnych procesoch a väznenia v komunistickom Poľsku a Československu. V neposlednom rade biografia zachytáva Šabove aktívne kňazské pôsobenie v rázovitej obci Terchová, ktorej výrazne ovplyvnil moderné dejiny a to podnietením založenia neopakovateľných Cyrilo-metodských dní, organizovania Jasličkovej pobožnosti, ale aj vybudovania terchovského betlehema.    

Publikáciu si môžu záujemcovia objednať mailom: objednavkasabo@gmail.com 

alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 167 277

Cena: 11,9 € + poštovné

Autori: Dominik Šabo – Mirosław Szumiło: Páter Jozef Šabo SVD. Životný príbeh tajne vysväteného kňaza. Trnava: Vydavateľstvo Anima 2021, 214 s. + 25 s. obrazová príloha