Preskočiť na obsah

Stránky sekcie “Z Histórie” mapujú historické dianie farnosti Obyce.

Použité zdroje:
– Farská kronika

– Súkromný archív p. Štefana Turzu a Ing. Radovana Ivaničku

Poďakovanie patrí vyššie spomenutým pánom, ktorí dlhé roky zbierajú a archivujú materiály, ktoré sa týkajú Farnosti Obyce. Tak isto za pomoc  a ochotu pri tvorbe obsahu nasledujúcich stránok.