Úvod

Vitajte na stránke fara Obyce

Pôstna súťaž tu. Vyfarbuj kalendár, rob dobré skutky a vyhraj.

Len keď budeme mať odvahu preskúmať temnotu, objavíme nekonečnú silu nášho svetla.
Brené Brownová
Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vyzbierali
2238,32€. Ďakujeme.
Na sviatok Božieho narodenia sa v našej farnosti konala Jasličková pobožnosť a na sviatok sv. Štefana deti po svätej omši koledovali Dobrú novinu, ktorá bola spojená s finančnou zbierkou určenou pre Afriku  v hodnote 2238,32€.   
Foto nájdete v sekcii Život vo farnosť aj kliknutím tu. 

                                 ,,Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.”                                                                                                                                             LK 2 10-11 

Súsošie sv. Cyrila a Metoda po zotmení rozsvietené…