Úvod

Chráň sa konať dobro tak, akoby pochádzalo od teba. Pripisuj to skôr BOHU, z ktorého prýší všetka sila, tak ako iskry z ohňa.
Sv. Hildegarda z Bingenu.
Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vyzbierali
2238,32€. Ďakujeme.
Na sviatok Božieho narodenia sa v našej farnosti konala Jasličková pobožnosť a na sviatok sv. Štefana deti po svätej omši koledovali Dobrú novinu, ktorá bola spojená s finančnou zbierkou určenou pre Afriku  v hodnote 2238,32€.   
Foto nájdete v sekcii Život vo farnosť aj kliknutím tu. 

                                 ,,Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.”                                                                                                                                             LK 2 10-11 

Fotografie z 80. výročia posvätenia chrámu 23.10. 2022

Súsošie sv. Cyrila a Metoda po zotmení rozsvietené…