Úvod

Pozývame Vás

                 v sobotu 16.12. 2023 ráno o 6.00 hod.                        na svätú omšu – RORÁTNU

v nezvyčajnej sviečkovej atmosfére spolu s s nami očakávať narodenie SPASITEĽA – SVETLO SVETA.

 

Sväté omše                                                                       budú v zimnom období                                                                  o 17.00 hod. 

Aktualizovali sme informácie birmovka 2024

Miništrantská púť do Marianky (19.6.2023)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

Žatva je veľká, ale robotníkov málo."

Duchu Svätý, príď z neba a vyšli nám zo seba žiaru svetla pravého.

Ja som cestapravda a život.”

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa“   

„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

 ,,Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.”Lk 24. 6

Koledníci Dobrej noviny v našej farnosti vyzbierali
2238,32€. Ďakujeme.
Na sviatok Božieho narodenia sa v našej farnosti konala Jasličková pobožnosť a na sviatok sv. Štefana deti po svätej omši koledovali Dobrú novinu, ktorá bola spojená s finančnou zbierkou určenou pre Afriku  v hodnote 2238,32€.   
Foto nájdete v sekcii Život vo farnosť aj kliknutím tu. 

                                 ,,Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.”                                                                                                                                             LK 2 10-11 

Súsošie sv. Cyrila a Metoda po zotmení rozsvietené…